Landbrug

Produkter designet til landbrugsindustrien

Behandlinger af husdyrgødning for at fremskynde den naturlige nedbrydning af affald og reducere lugtgener betydeligt i husdyrbrug.

Evogen-behandlinger af husdyrgødning fremskynder den naturlige nedbrydning af husdyrgødning og reducerer signifikant lugtgener forbundet med husdyrbrug. 

Vores miljøansvarlige formuleringer kombinerer applikationsspecifikke mikrober med vores proprietære, eco-benign® kemi, hvilket sikrer sikkerhed, hurtighed og effektivitet i reduktionen af lugtende ammoniakforbindelser og andre biprodukter fra organisk affald i dyreområder.

Denne fremskyndede nedbrydning hjælper med at forebygge miljøforurening og lugtgener ved kilden, hvilket gavner dyrenes samlede sundhed ved at reducere stress, sygdomstilfælde og dødelighed.

Introduktion

ECO-BENIGN® TEKNOLOGIER

Vores mikrobielle produkter er formuleret med avancerede kemiske teknologier kombineret med specialiserede Bacillus-kulturer for at have en skånsom eller ufarlig effekt på miljøet.

SIKKERHED SOM STANDARD

Alle Bacillus-arter og -stammer i Evogen og Evozyme mikrobielle produkter er sikre at anvende, ikke-patogene og har ingen toksicitet over for mennesker eller dyr.

APPLIKATIONSSPECIFIKKE PRODUKTER

De metabolisk diverse Bacillus-stammer i produkterne er blevet specifikt udvalgt på grund af deres evne til at nedbryde en bred vifte af polymerkomponenter.

Produkter for Landbrug

EVOZYME P SERIES POWDERS 100-1000

Vi kan hjælpe med: